A-CLASS SURFACING \ STRAK

Pojem CLASS A surfacing (STRAK) je termín používaný speciálně v automobilovém designu. Jde o tvorbu 3D plošných modelů viditelných povrchů exteriérů a interiérů tak, aby zohledňovaly všechny estetické aspekty a technické požadavky.

Pojem A-class značí špičkovou kvalitu v oblasti modelování viditelných povrchů a zahrnuje v sobě jasně definované postupy a principy kontroly kvality výsledných plošných modelů. Pro tuto činnost používáme profesionální software ICEM Surf.

Jako vstupy pro STRAK slouží obvykle dokončená stylingová data v podobě 3D modelu, případně skenu hliněného modelu. Hlavním úkolem, respektive výzvou, je upravit tento model podle všech technických požadavků, jako jsou například vyrobitelnost, funkčnost, ergonomie – a to s ohledem na estetické a optické aspekty.

“Z hlíny až do ploch té nejvyšší kvality.”

V celém procesu existuje více smyček, přičemž v každé smyčce je 3D model kompletně dokončen tak, aby bylo možné každou fázi vývoje zkontrolovat z hlediska designu a techniky. Vzhledem k mnoholetým zkušenostem v procesu vývoje automobilů umí naši specialisté nalézt tu správnou rovnováhu mezi designovými a technickými požadavky, které přicházejí z jednotlivých vývojových oddělení. Díky tomu jsme schopni zajistit realizovatelnost navrhovaných modelů v každé fázi jejich vývoje.

Celý tento proces trvá přibližně dva roky, během kterých probíhá neustálá diskuze mezi jednotlivými odděleními, aby výsledný produkt splňoval všechny potřebné náležitosti a zároveň přinášel vždy něco nového, jak z pohledu designu a funkčnosti, tak i techniky.

NÁŠ TÝM JE VAŠÍM MOSTEM MEZI DESIGNEM A KONSTRUKCÍ