DESIGN / CA STYLING

Na začátku vždy musí být myšlenka. Aby tuto myšlenku bylo možné zhmotnit, je potřeba projít celým vývojem daného produktu až k jeho fyzické realizaci. Vše začíná ručními a digitálními skicami, které jsou základem pro následný 3D koncepční model.

Tento model lze pro lepší představivost a případnou prezentaci virtuálně převést v animační a vizualizační studii, přičemž je kladen důraz na estetiku, inovativnost a především funkcionalitu. Výsledný 3D koncepční model je určen k dalšímu zpracování v CAD, což je základem pro vytvoření A-class povrchů, konstrukci a následnou výrobu prototypu.

“Od myšlenky až k 3D koncepčnímu modelu.”

V automobilovém designu se také specializujeme na koncepční modelování, což je jedna z prvních fází, kdy se 2D skici převádí do 3D prostoru. V této fázi vzniká první prostorový model, který definuje hlavní tvary a proporce automobilu.

Jako vstupy nám většinou slouží skici od designérů a soubor zástavbových dílů, které nám vymezují prostor, v němž se můžeme pohybovat. Zde je velice důležitá úzká a intenzivní spolupráce modeláře a designéra, jenž celý proces řídí a určuje konečný vzhled 3D modelu. Obvykle pracujeme s více designovými variantami současně a po vytvoření finálního konceptu je vybrána ta nejvhodnější, která pak postoupí do dalších fází vývoje automobilu.

inovace    funkcionalita    estetika